Kas, Kemik ve Beyin gibi temel Organlar Robotlarda bulunmaktadır.

Kas, Kemik ve Beyin gibi temel Organlar Robotlarda bulunmaktadır. Bunuda insanoğlu yapmaktadır. Buna temel aldığı bilgi ve gereksinimleri yine kendisinden insanoğlundan almaktadır.

Herhangi bir robotun 3 yönü vardır: 

1.  Kas gücü :  Bir robotun taşıyabileceği fiziksel yük ile ilgili güçtür.

2.  Kemik    :  Bir robotun yaptığı işe göre fiziksel yapısı; bu robotun fiziksel yüküne göre boyutunu ve ağırlığını belirler.

3.  Beyin    :   Robotik zeka; bağımsız olarak düşünebilecekleri ve yapabilecekleri; ne kadar manuel etkileşim gereklidir.

Bilim kurguda robotların resmedilme şekli nedeniyle, birçok insan robotların görünüşte insan benzeri olmasını bekler. Ancak aslında bir robotun neye benzediği, gerçekleştirdiği görev veya işlevlerle daha ilgilidir. İnsanlara benzemeyen birçok makine açıkça robot olarak sınıflandırılabilir. Benzer şekilde, bazı insan görünümlü robotlar mekanik mekanizmaların veya oyuncakların ötesinde değildir.

Endüstriyel robotlar zaten iş başında

Bugün dünyadaki robot sayısı 1.000.000'a yaklaşıyor, Japonya'nın neredeyse yarısı ve ABD'de ise sadece %15'i bulunmaktadır. Birkaç yıl önce, robotların % 90'ı otomobil imalatında, tipik olarak çeşitli tekrarlayan görevler yapan montaj hatlarında kullanıldı. Bugün sadece% 50'si otomobil fabrikalarında, diğer yarısı diğer fabrikalar, laboratuvarlar, depolar, enerji tesisleri, hastaneler ve diğer birçok endüstri arasında yayılmıştır.

Robotlar ürünlerin montajı, tehlikeli maddelerin taşınması, sprey boya, kesme ve parlatma, ürünlerin denetimi için kullanılır. Kanalizasyonların temizlenmesi, bombaların tespiti ve karmaşık cerrahi yapılması gibi görevlerde kullanılan robotların sayısı giderek artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edecektir.